Februar 2018
520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning
Januar 2018
543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder
Desember 2017
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter
November 2017
311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger
Oktober 2017
421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.931 Snøfangere 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom
September 2017
321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 471.008 Beregning av U-verdier etter ISO 6946 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 525.921 Takrenner og nedløp
August 2017
473.020 Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper