Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

Byggforskserien

April 2018
330.205
Sist endret 20.12.2023
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

330.205

Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

April 2018

Innhold

Denne anvisningen gir oversikt over hvilke krav byggteknisk forskrift (TEK17) stiller til tilgjengelighet i boenheter og fellesarealer («tilgjengelig boenhet» og «tilgjengelig bad og toalett»), samt til bygningsdeler og rømningsveier. Anvisningen beskriver videre kravene til generell brukbarhet og til sikkerhet, samt når de ulike kravene gjelder.

Anvisningen henviser til andre aktuelle anvisninger som utdyper hva kravene innebærer, gir anbefalinger og viser gode løsninger som oppfyller forskriftskravene.

Denne anvisningen handler kun om krav i TEK17 og viser derfor ikke til NS 11001-2 som har strengere krav enn forskriften. Standarden gjelder i det enkelte prosjektet kun dersom det er avtalt. Husbanken har også strengere krav enn TEK17.

Anvisningen omhandler ikke utendørs krav eller tekniske forhold som oppbygning av konstruksjoner eller fuktsikkerhet.

Fig.

April 2018 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn