Bygninger generelt

Spesielle brukerkrav
320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov
Teknisk prosjektering
321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge
Brann
321.010 Byggeskikk. Definisjoner og virkemidler 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 321.020 Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder 321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 321.044 Utstyr for manuell brannslokking. Typer, plassering og merking 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 321.077 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging 321.085 Brannteknisk prosjektering av overbygde gårder og gater
Tekniske innstallasjoner og anlegg
321.210 Måledata for energi- og effektbehov til eksisterende bygninger og områder 321.225 Føringer for IKT- og elkabler. Planlegging og plassering 321.231 Prosjektering av solcelleanlegg på bygninger
Inngangsparti
323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger
Innvendig atkomst
Trapper
324.301 Utforming av trapper
Heiser
324.501 Personheiser
Skilting
327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø