Finn fram i Byggforskserien
 
 

Hvordan er Byggforskserien bygd opp?

 
 
 
Byggforskserien består av over 700 anvisninger som er delt inn i tre delserier: 
  • Planlegging (grønn serie) omfatter informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
  • Byggdetaljer (blå serie) behandler tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, energibruk, materialbruk og teoretisk grunnlag.
  • Byggforvaltning (gul serie) omfatter alle oppgaver og funksjoner som er nødvendig for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring og ombygging. 
Planløsning og Byggdetaljer retter seg mest mot nybygging, Byggforvaltning retter seg mot den eksisterende bygningsmassen. Alle anvisningene er også tilgjengelige under ulike tema i temalisten i menyen. I tillegg til anvisingene består Byggforskserien av et arkiv med utgåtte anvisninger
 

Hvordan navigerer jeg i Byggforskserien?

Etter delserier

Du kan navigere i delseriene fra hovedmenyen (venstremenyen på desktop). Delseriene er delt inn i kapitler som igjen består av flere anvisinger. Du kan også navigere med brødsmulestien som viser hvor du er i Byggforskserien.
 
Etter tema
 
Du kan også finne anvisninger via temalisten.
 
 
Alle anvisninger i Byggforskserien må ses i sammenheng med andre anvisninger. Nederst i hver anvisning finner du lenker til de mest relevante anvisningene.
 
 

Hvordan søker jeg i Byggforskserien?

Du kan søke i Byggforskseriens anvisninger, i figurer og i arkivet (utgåtte anvisninger). Skriv inn ett eller flere søkeord adskilt med mellomrom i søkefeltet og klikk på 'søk'. Det har ingen betydning om du skriver med store eller små bokstaver. Flere søkeord utvider søket.
 
 
Når du har fått opp søketreff, kan du avgrense søkeresultatet etter delserier eller tema. Du får også se relevante treff i regelverket, Byggebransjens våtromsnorm, SINTEF Bokhandel og SINTEF Certification.
 
 

Hvordan navigere i en anvisning?

 Innholdsfortegnelsen til høyre viser punktene i anvisningen, stien på toppen vier hvilken delserie og hvilket kapittel anvisningen tilhører. Du kan også bruke Ctrl+F for å søke internt i en anvisning. 
 
 

Du kan laste ned anvisningen som pdf eller skrive den ut direkte fra nettleseren.
 
 

Hvordan finner jeg figurer i Byggforskserien?

Du kan søke direkte i figurer fra søket på forsiden, eller søke i anvisninger og finne figurene du trenger i anvisningene.
 
 
Noen av figurene i Byggforskserien kan lastes ned som DWG-filer. Oversikt over disse figurene finner du under "Last ned DWG-figurer" i venstremenyen.
 
 

Hvordan finner jeg eldre og utgåtte anvisninger?

Under hver anvisning finner du lenker til tidligere utgaver av anvisningen.
 

Du kan også søke etter utgåtte anvisninger i Byggforskseriens arkiv. 
 
 

Hvordan kan jeg lagre anvisninger under mine snarveier?

Du kan lage snarvei til anvisninger og organisere disse snarveiene under "Mine sider".