470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? (2012 - 2021)

Anvisningen 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? gikk ut av Byggforskserien fra og med sending 2 - 2021.

Endringshistorikk

Utgitt Utgått Nummer Tittel Last ned/vis
2021 - 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger Last ned
2012 2021 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan? Last ned

For tilgang til nedlastninger er du nødt til å logge inn.