Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse

Byggforskserien

April 2019
521.811
Sist endret 01.03.2024
Printet av uinnlogget bruker 15.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

521.811

Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse

April 2019

Innhold

Denne anvisningen beskriver telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner.

Anvisningen gjelder på steder med telefarlig byggegrunn hvor ringmuren har redusert fundamenteringsdybde. Den viser blant annet:

– dimensjonering

– utlegging av isolasjon

– eksempler på telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner som garasjer, støttemurer og trapper i terreng

Nødvendig telesikring er beregnet etter metode i NS-EN ISO 13793. Standarden gjelder også telesikringstiltak for bygninger hvor midlere innetemperatur, θm, i en måned kan bli lavere enn 5 °C.

Telesikring av bygninger som holdes helt eller delvis oppvarmet er vist i Byggdetaljer 521.112.

Fig.

Telesikring holder den telefarlige grunnen under en konstruksjon ufrosset og forhindrer dermed telehiv. Anvisningen beskriver telesikring med markisolasjon, ringmursisolasjon, gulvisolasjon og et underliggende lag med telesikre, drenerende masser.

April 2019 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn