Byggevarer og materialer

Generelt
570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer
Formvarer
Generelt
571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.049 Kryssfinerplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
Naturstein
571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder
Støpt byggestein
571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper
Metallvarer
571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering 571.431 Armeringsprodukter for slakkarmert betong
Trelast
571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper
Plast, gummi, bituminøse materialer/varer
571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper
Glass
571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper 571.956 Sikkerhetsruter 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand
Mengdevarer
Tilslags- og fyllmaterialer
572.108 Steinmaterialer. Sand, grus og pukk 572.111 Resirkulert tilslag av tegl og betong 572.115 Tilslagsmaterialer for betong
Kalk, sement, betongmørtler
572.204 Sement. Typer, egenskaper og bruksområder 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.207 Tilsetningsstoffer for betong 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse
Materialer med spesiell funksjon
Festemidler, fugematerialer
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 573.144 Ankerfester i betong 573.146 Forankring i murverk 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler
Beskyttende materialer
573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper
Isolerende materialer
573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper
573.420 Byggematerialer – akustiske egenskaper 573.430 Materialdata for vanndamptransport