Bygningskonstruksjoner

Generelt
Modul, standardisering
520.024 Naturlig tilslag i betong. Egenskaper og dokumentasjon 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.029 Herdetiltak for betongkonstruksjoner 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.032 Strukturanalyse av betong. Dokumentasjon av kvalitet og tilstand 520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 520.034 Kloridinnhold i betong. Prøveuttak og analysemetoder 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.039 Mur- og pussarbeid ved vinterforhold 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner
Byggesystemer, systembygging
520.110 Modulbygninger av tre. Vurdering av egnethet 520.120 Planlegging av betongelementbygg 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn
Bæresystemer
520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.226 Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 520.235 Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger
Branntekniske forhold
520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger 520.310 Brannspredning via fasader 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 520.352 Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg 520.380 Røykkontroll i bygninger 520.385 Nødvendig rømningstid ved brann 520.387 Tilgjengelig rømningstid ved brann 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming
Tettesystemer
520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør
Påvirkninger fra ytre miljø
520.535 Vibrasjoner og strukturlyd i bygninger fra veg og jernbane
Radon
520.706 Sikring mot radon ved nybygging
Fundament
Generelt
521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen
Golv på grunnen
521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger
Ringmur/kryperom
521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom
Pilarer/peler
521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn
Telesikring
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse
Golv – etasjeskiller
Golv på grunnen (kjellergolv)
522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen
Trebjelkelag og tilfarergolv
522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergulv i nye og eksisterende bygninger
Lydisolasjon
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere 522.514 Lydisolerende, tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg 522.521 Støydempende golvkonstruksjoner i tekniske rom
Dekker
522.861 Undergolv på trebjelkelag 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 522.891 Etasjeskillere i massivtre
Yttervegg
Generelt
523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger
Yttervegg mot terreng
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer
Yttervegg mot friluft
523.221 Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering 523.231 Skallmurvegger 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger
Lydisolasjon
523.422 Lydisolerende egenskaper for yttervegger
Fuger
523.611 Betongelementer i fasader 523.621 Fuger i fasader av betongelementer
Innpassing av komponenter
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 523.741 Karnapper
Innervegg
Bærende vegger
524.213 Innervegger med trestendere 524.223 Murte innervegger 524.233 Innervegger med stålstendere
Lydskillevegger
524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 524.321 Lydisolasjon for massive innervegger 524.325 Lydisolasjon for innervegger av bindingsverk 524.331 Lydisolering i kontorlokaler 524.335 Lydisolering i skoler og barnehager 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger
Innpassing av komponenter
524.721 Innsetting av innvendige tredører
Tak
Generelt
525.002 Takformer, taktyper og oppbygning
Tak med lufting
525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.104 Slake, luftede tretak med isolerte takflater og utvendig nedløp 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet
Kompakte tak
525.207 Kompakte tak
Tak for trafikkering
525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker
Lydisolasjon
525.422 Lydisolasjonsegenskaper for tak
Takvinduer/arker
525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak
Bæresystemer/undertak
525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord 525.866 Undertak
Utstyr til tak
525.921 Takrenner og nedløp 525.931 Snøfangere 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak
Balkonger
526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong
Konstruksjoner - Rom
Fryse-/kjølerom
527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager
Badstu/baderom
527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 527.245 Rom med høy fuktbelastning
Lydisolasjon – rom
527.300 Romakustikk 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom