Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

Byggforskserien

April 2021
520.339
Sist endret 11.06.2024
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.339

Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

April 2021

Innhold

Denne anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i bygninger uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen enten er dokumentert gjennom tekniske godkjenninger for spesifikke produkter eller anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger og er i henhold til preaksepterte ytelser i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17).

Annen bruk av brennbar isolasjon enn det som er angitt i denne anvisningen, krever brannteknisk analyse i hvert enkelt byggeprosjekt. Prinsipper for konsekvens- og risikoanalyser er beskrevet i NS 3901. Se også Planlegging 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept og [951].

Anvisningen omhandler ikke brennbar isolasjon på rør- og kanalinstallasjoner. Anvisningen gjelder ikke for bygninger i brannklasse 4.

 

Fig.

April 2021 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn