Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

Byggforskserien

Februar 2018
520.339
Printet av uinnlogget bruker 20.03.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

520.339

Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

  Fig. v

Denne anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i bygninger uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen enten er dokumentert gjennom tekniske godkjenninger for spesifikke produkter eller anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger og er i henhold til preaksepterte ytelser i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17).

Annen bruk av brennbar isolasjon enn det som er angitt i denne anvisningen, krever brannteknisk analyse i hvert enkelt byggeprosjekt. Prinsipper for konsekvens- og risikoanalyser er beskrevet i NS 3901. Se også Planlegging 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi og [951].

Anvisningen omhandler ikke brennbar isolasjon på rør- og kanalinstallasjoner. Anvisningen gjelder ikke for bygninger i brannklasse 4.

For å lese resten av anvisningen må du logge inn, bestille abonnement eller kjøpe denne anvisningen.

Om Byggforskserien

Byggforskserien viser hvordan du utformer bygningskonstruksjoner og arealer, og gir råd om prosjektering og utførelse. Løsningene i Byggforskserien tilfredstiller funksjonskravene i byggeteknisk forskrift (TEK).

Som abonnent får du

  • Enklere og bedre byggeprosjekter med dokumenterte løsninger
  • Tilgang til 800 anvisninger om prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger
  • Tilgang til beregningsverktøyet TEK-Sjekk Energi
  • Historisk arkiv over alle anvisninger utgitt siden 1958

Les mer om Byggforskserien

Februar 2018 ISSN 2387-6328