Takformer, taktyper og oppbygning

Byggforskserien

Februar 2018
525.002
Printet av uinnlogget bruker 20.03.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

525.002

Takformer, taktyper og oppbygning

  Fig. v

Fig.12

Hovedtyper av tak ut fra oppbygning

 

Denne anvisningen omhandler takformer og anbefalte taktyper ut fra bruksområde. Taktypene som behandles, er: kompakte tak, tak med isolerte takflater og luftet tekning og tak med kalde loftsrom. Anvisningen beskriver oppbygning, egenskaper, samt fordeler og ulemper for de ulike taktypene. Hensikten er å gi oversikt over viktige hensyn som må tas ved valg av takform og taktype for å oppfylle funksjonskravene til tak.

Detaljert utførelse av de forskjellige taktypene er beskrevet i egne anvisninger som det henvises til.

For å lese resten av anvisningen må du logge inn, bestille abonnement eller kjøpe denne anvisningen.

Om Byggforskserien

Byggforskserien viser hvordan du utformer bygningskonstruksjoner og arealer, og gir råd om prosjektering og utførelse. Løsningene i Byggforskserien tilfredstiller funksjonskravene i byggeteknisk forskrift (TEK).

Som abonnent får du

  • Enklere og bedre byggeprosjekter med dokumenterte løsninger
  • Tilgang til 800 anvisninger om prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger
  • Tilgang til beregningsverktøyet TEK-Sjekk Energi
  • Historisk arkiv over alle anvisninger utgitt siden 1958

Les mer om Byggforskserien

Februar 2018 ISSN 2387-6328