Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering

Byggforskserien

Mai 2023
523.282
Sist endret 12.06.2023
Printet av uinnlogget bruker 23.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

523.282

Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering

Mai 2023

Innhold

Denne anvisningen gir råd om planlegging og prosjektering av varmeisolerte påhengsvegger av glass og metall («curtain walls»), også kalt glassfasader eller systemfasader. Anvisningen skiller mellom påhengsvegger med post-losholtkonstruksjon (videre kalt påhengsfasader) og elementfasader. Anvisningen gir en oversikt over relevante krav og beskriver blant annet:

– overordnede hensyn

– ansvarsområder

– konstruksjonssikkerhet og dimensjonering

– utforming av fasaden med hensyn til energieffektivitet

– fuktsikring

– ivaretakelse av lyd- og brannkrav

Anvisningen omhandler hovedsakelig påhengsvegger med profiler i aluminium. Anvisningen omtaler ikke påhengsvegger der glass er det bærende elementet, påhengsvegger med punktholdte glass, skråstilte fasader eller andre spesialkonstruksjoner.

Andre anvisninger om påhengsvegger:

– Byggdetaljer 523.281 beskriver konstruksjonsprinsipper og komponenter som inngår i påhengsvegger.

– Byggdetaljer 523.283 viser eksempler på tilslutningsdetaljer for påhengsvegger mot andre konstruksjoner.

– Byggdetaljer 471.490 omhandler U-verdier for påhengsvegger.

Fig.

Eksempler på påkjenninger som påhengsvegger utsettes for, og som det er viktig å ta hensyn til i prosjekteringen

Mai 2023 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn