Prosjektering av luminanskontrast

Byggforskserien

Mars 2021
220.114
Sist endret 26.03.2021
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.114

Prosjektering av luminanskontrast

Mars 2021

Denne anvisningen omhandler visuelle kontraster og forklarer begrepene som benyttes for å beskrive kontraster. Anvisningen viser hvordan kontraster kan beregnes i prosjekteringsfasen og måles i ferdig byggverk.

Bruk av luminanskontraster kan bidra til orientering og veifinning, og er viktig for å varsle fare. Hensikten med anvisningen er å gjøre det lettere å prosjektere for enkel veifinning i byggverk. Videre skal anvisningen gjøre det enklere å dokumentere at man oppfyller kravene til kontraster og markeringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

Anvisningen behandler kontraster på generelt grunnlag. Følgende anvisninger beskriver konkrete situasjoner hvor kontraster er særlig viktig:

– Atkomst og inngangsparti, se Planlegging 323.101

– Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger, se Planlegging 220.320

– Skilting, se Planlegging 327.101

– Tilgjengelighet for personer med nedsatt syn, se Planlegging 220.345

 

Fig. v

Både håndløper og søyle har god luminanskontrast til bakgrunnen. Hebekk Skole. Arkitekt: Planforum Arkitekter AS. Foto: Eli Haugen Sandnes

Mars 2021 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn