Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging

Byggforskserien

Mai 2021
700.802
Sist endret 01.06.2021
Printet av uinnlogget bruker 24.09.2023 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.802

Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging

Mai 2021

Denne anvisningen beskriver miljøkartlegging og miljøsanering av bygninger. Anvisningen behandler krav i lover og forskrifter og omtaler:

– organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering

– hvilke helse- og miljøskadelige stoffer man kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter

– påvisning, behandling og fjerning av farlig avfall og avfall med PCB i bygningskonstruksjoner, bygningsdeler og komponenter

– håndtering av farlig avfall og avfall med PCB

– krav til miljøkartlegging og vilkår for gjenbruk av betong- og teglavfall til anleggsformål

 

Påvisning og sanering av asbest er beskrevet i Byggforvaltning 773.340 og 773.341. Kartlegging av forurenset grunn er beskrevet i Byggdetaljer 511.211. Planlegging 241.070 gir generell informasjon om planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker.

Fig. v

Riving gir mye avfall. En del av avfallet er forurenset og må håndteres på særskilt måte før og etter riving. Foto: SINTEF Community

Mai 2021 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
kr 1 253,25 pr. mnd.

Byggforskserien komplett

Delserie Byggforvaltning
kr 300,00 pr. mnd.

Delserie Byggforvaltning

Enkeltanvisning
kr 329,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 329,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn