Bygning generelt

Drift, vedlikehold, reparasjon, ombygging
Generelt
700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger
Beskrivelse
700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering
Drift
700.203 Anskaffelse av renholdstjenester – Regelverk og prosess 700.204 Anskaffelse av renholdstjenester – Beskrivelser og krav i anbudsdokumenter 700.205 Anskaffelse av renholdstjenester – Evaluering av tilbud og avtaleinngåelse 700.207 Oppfølging av renhold og rengjøringskvalitet 700.209 Prinsipper for miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.210 Omstilling til et miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.211 Renholdsplanlegging 700.212 Renhold i skoler og barnehager 700.214 Renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner 700.216 Renhold i bade- og svømmeanlegg 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 700.264 Systemer for energioppfølging
Vedlikehold
700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger
Ombygging
700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse
Riving
700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider
Innemiljø
Drift
701.266 Energisparende tiltak i boliger
Reparasjon
701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet
Gjenbruk
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger