Overflater

Generelt
740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 740.218 Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder 740.219 Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger
Belegg - Golv, trapp o.a.
741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 741.203 Renhold av teppegolv. Midler og metoder 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder
Yttervegg
742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer
Innervegg
743.110 Eldre trepanel. Profiler, utbedring, utskifting 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling
Taktekking
744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 744.803 Tradisjonelle torvtak