Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse

Byggforskserien

August 2016
742.111
Sist endret 06.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

742.111

Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse

August 2016

 

Fig. v

Fig. 01 a

Liggende sukledning, Hamre kirke, Osterøy, fra ca. 1640. Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren

 

Fig. 01

Fig. 01 b

Stående lektekledning, Sandå stasjon, Sørlandet, fra 1913. Foto: Marte Oftedal, Riksantikvaren

 

Denne anvisningen gir oversikt over utvendig bordkledning på eldre trehus. Anvisningen beskriver vanlige typer trekledning, se fig. 01 a og b. Den omtaler ikke beslektede kledninger som tilevegger, sponkledning (kledning med kløyvd eller sagd trespon), riskledning (kledningstype med einerkvist) eller annet. Anvisningen er ment som et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger.

Overflatebehandling av utvendig bordkledning er behandlet i Byggforvaltning 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting og Byggforvaltning 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling.

Anvisningen beskriver ikke utbedring av utvendig kledning.

 

August 2016 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggforvaltning
300,00 kr/mnd

Delserie Byggforvaltning

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn