Bygningskonstruksjoner

Generelt
Generelt
720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Beskrivelse
720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring
Drift
Brann
720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940
Reparasjon
720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.425 Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong
Ombygging
720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse
Gjenbruk
720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner
Fundament
721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene
Golv - etasjeskiller
722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag
Yttervegg
723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 723.321E Sulphate damage in lightweight aggregate (LWA) block walls. Identification and repair 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 723.638 Utskifting av vinduer
Innervegg
724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger
Tak
725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 725.403 Etterisolering av tretak 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak
Balkonger
726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 726.608 Innglassingssystemer for eksisterende balkong i boligbygninger
Konstruksjoner – Rom
727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger