Generelt

Generelt
720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Beskrivelse
720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.114 Betongkonstruksjoner i driftsbygninger. Skader og utbedring 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring
Drift
720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader
Brann
720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940
Reparasjon
720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong
Ombygging
720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse
Gjenbruk
720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner