§ 12-7

Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

Byggdetaljer

Byggforvaltning

Byggebransjens våtromsnorm