§ 12-7

Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg 321.015 Planlegging av gode lydforhold i bygninger 324.501 Personheiser 327.101 Skilting 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 331.130 Frittliggende hytter 331.133 Frittliggende hytter. Eksempler 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 344.110 Tilpasningsdyktige kontorbygninger 344.210 Strategier for valg av kontorløsning 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler 360.301 Belysning i boligen 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 371.801 Serveringssteder 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.123 Belysning i glassgårder 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.205 Garderober for ansatte og publikum 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 379.413 Varemottak

Byggdetaljer

421.423 Innendørs skjermer mot støy 421.424 Innbygging av støykilder 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 517.651 Carporter og små garasjer 527.101 Kjølerom 527.102 Fryserom og fryselager 527.201 Badstuer i boliger 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 527.300 Romakustikk 527.301 Lydisolerte kontroll- og hvilerom 527.302 Lydregulering og støyreduksjon i produksjonslokaler og forretningslokaler 527.303 Lydregulering og støyreduksjon i idrettshaller, gymnastikksaler og svømmehaller 527.305 Lydforhold i skoler og barnehager 527.307 Støydemping i trapperom og korridorer 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 527.311 Lydregulering og støydemping i glassoverbygde arealer 527.315 Lydregulering av studioer, kontrollrom og lytterom 552.311 Ventilasjon i skoler 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 554.022 Transformatorrom 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg

Byggforvaltning

622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.615 Boligtilpasning for eldre og funksjonshemmede. Tilstandsvurdering 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger