Byggteknisk forskrift (Kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser)

§ 17-1 Ikrafttredelse § 17-2 Overgangsbestemmelser