Byggteknisk forskrift (Kapittel 3 Dokumentasjon av byggevarer)

§ 3-1 Dokumentasjon av byggevarer til byggverk