§ 3-1

Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll

Byggdetaljer

401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper 571.047 Gipsplater. Typer og egenskaper 571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper 571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 571.403 Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper 571.404 Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.114 Lim, fugemasser og fugeprofiler til keramiske fliser 573.121 Materialer til luft- og damptetting 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper 573.344 Varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper 573.420 Byggematerialer – akustiske egenskaper 573.430 Materialdata for vanndamptransport

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 50.100 Registrering av produkter. Søknad og vilkår BVN 55.210 Avløpsrør. Typer og egenskaper BVN 61.241 Oversikt over dokumentasjon for produkter og systemer brukt i prosjektet