Byggteknisk forskrift (Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV))

§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen § 4-2 Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen