§ 4-1

Dokumentasjon for driftsfasen

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.330 Astma, allergi og inneklima 321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 379.265 Forbruksavfall. Kildesortering, oppsamling og brannsikkerhet

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 543.613 Nedfôret himling 550.363 Brannsikringsløsninger for rom med skadefølsomt innhold 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper

Byggforvaltning

624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler 626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 626.121 Brukerhåndbok for yrkesbygg 700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.211 Renholdsplanlegging 700.212 Renhold i skoler og barnehager 700.214 Renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner 700.216 Renhold i bade- og svømmeanlegg 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 700.264 Systemer for energioppfølging 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 740.218 Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder 741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 741.203 Renhold av teppegolv. Midler og metoder 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 61.241 Oversikt over dokumentasjon for produkter og systemer brukt i prosjektet BVN 61.511 FDV-dokumentasjon for et prosjekt. Eksempel på innholdsfortegnelse