Varemottak

Byggforskserien

Februar 2015
379.413
Sist endret 06.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

379.413

Varemottak

Februar 2015

 

Fig. v

NAV Viken, Sannergata 2, Oslo. Arkitekt: Siv.ark. MNAL Helge Torjuul-Sørensen. Foto: SINTEF Byggforsk

Et godt utformet varemottak har:

– en utforming som føyer seg inn i bygningens øvrige arkitektur

– ryggekant for å unngå kollisjon med bygningen

– tilfredsstillende takoverdekning

– overgangslem innfelt i lasterampa, med plass under for bilens løftelem

– løftebord nedfelt i bakken (inne i hjørnet til venstre)

– hensiktsmessig plassert trapp med rekkverk

– dør beregnet for personer ved siden av porten

– plass til konteiner

– lademulighet for truck

– god visuell kontakt mellom inne- og uteområder

 

Denne anvisningen omhandler planlegging av atkomst, plassering og utforming av varemottak. Med varemottak menes plass for:

– oppstilling og manøvrering av bil eller eventuell annet kjøretøy

– rampe og annen innretning for lasting og lossing av varer inklusive porter, sluser o.l.

– korttidslagring av varer

– avfallshåndtering i forbindelse med varelevering

Anvisningen tar også for seg spesielle hensyn knyttet til næringsmidler.

Formålet med anvisningen er å sikre hensiktsmessige og forsvarlige forhold for vareleveringen både i nye prosjekter og ved ombygging. For forklaring av begreper, se [841] og [842].

 

Februar 2015 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn