Strategier for valg av kontorløsning

Byggforskserien

Vår 2001
344.210
Sist endret 06.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

344.210

Strategier for valg av kontorløsning

Vår 2001

 

Fig. v

 

Dette bladet viser en del sammenhenger mellom fysisk kontorutforming og organisasjoner, det vil si brukerne av kontorløsningene. Bladet viser hvordan kontorutformingen kan påvirke organisasjonens arbeidsmåte og produktivitet og hvordan man kan planlegge, gjennomføre og lede endringer knyttet til nye kontorløsninger og organisasjonsutvikling. Slike endringer kan være aktuelle i forbindelse med at en bedrift flytter inn i nytt lokale eller fornyer eksisterende lokale. Bakgrunn for bladet er erfaringer fra slike endringer i store norske kunnskapsbedrifter, se [621].

Kontorutformingen er ett av virkemidlene for å øke verdiskapningen i organisasjoner og bør derfor ses på som en del av organisasjonsutviklingen. Ledelsens engasjement og hvordan endringer gjennomføres er helt avgjø-rende for hvilke resultater organisasjonen oppnår.

Bladet handler ikke om andre forhold som bør vurderes i forbindelse med at en bedrift flytter inn i nytt eller endrer eksisterende lokale, slik som energibruk, materialbruk, arealbehov, arealeffektivitet, renholdseffektivitet osv.

 

Vår 2001 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn