§ 10-2

Konstruksjonssikkerhet

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Byggdetaljer

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer, byggevarer og bygningsdeler 471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster 471.043 Vindlaster på bygninger 471.044 Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk 511.101 Byggegrunn og terreng 511.204 Enkle grunnundersøkelser for bygging av småhus 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer 520.026 Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner 520.027 Kvalitetskontroll av fersk betong 520.028 Oppfølging av betongens herdeforløp på byggeplass 520.030 Simulering av betongens herdeforløp 520.031 Kvalitetskontroll og dokumentasjon av herdnet betong. Laboratoriemetoder 520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre 520.036 Kvalitetskontroll av herdet betong. Feltmetoder 520.038 Vinterstøping av betong 520.043 Hulltaking i betong og murverk 520.055 Prosjektering og støping av vanntette betongkonstruksjoner 520.120 Planlegging av betongelementbygg 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.222 Bjelker av tre. Dimensjonering 520.233 Søyler av tre. Dimensjonering 520.234 Søyler av armert betong. Dimensjonering 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger 521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryperom 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra peiser og ovner 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.874 Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.231 Skallmurvegger 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.251 Bindingsverk av tre. Dimensjonering og utførelse 523.252 Bindingsverk av tre i bygninger med stor vegghøyde 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger 523.611 Betongelementer i fasader 523.721 Innsetting av ytterdører 523.741 Karnapper 524.213 Innervegger med trestendere 524.223 Murte innervegger 524.233 Innervegger med stålstendere 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.207 Kompakte tak 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.322 Isolert, kompakt terrasse med trebjelkelag 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.779 Takopplett og arker i tretak 525.814 Taksperrer av tre 525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer 525.824 Takåser av tre 525.831 Fabrikkframstilte takstoler 525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på byggeplass 525.861 Taktro av trebaserte plater eller bord 525.866 Undertak 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 542.502 Utvendig kledning med plane plater 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.613 Nedfôret himling 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking 544.803 Torvtak 544.823 Sedumtak 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper 571.523 Trevirke. Treslag og materialegenskaper 571.524 Trelast.Typer og egenskaper 572.205 Betong. Typer, egenskaper og bruksområder 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper 573.142 Festemidler for å henge opp lette gjenstander i bygningsplater 573.144 Ankerfester i betong 573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler

Byggforvaltning

620.050 Skadevurdering og planlegging av rehabilitering av brannskadde bygninger 720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter