§ 12-4

Inngangsparti

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 321.033 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 321.038 Ledesystem for rømning 323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 327.101 Skilting 327.201 Skilter og reklame i bygningsmiljø 330.033 Utforming av arealer mellom veg og inngang på småhustomter 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 341.706 Idrettsanlegg. Flerbrukshaller 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger 366.101 Bod og oppbevaringsplass i boliger 379.101 Vestibyler og fellesarealer 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 379.413 Varemottak 380.010 Utendørs belysning. Planlegging 381.301 Uterom for lek og aktivitet. Planlegging 381.302 Uterom for lek og aktivitet. Utforming 388.510 Møteplasser i det offentlige rom

Byggdetaljer

517.111 Treterrasser på terreng 523.721 Innsetting av ytterdører 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker

Byggforvaltning

751.306 Trappeheiser og løfteplattformer