§ 12-1

Krav til planløsning og universell utforming av byggverk

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

Byggdetaljer

Byggforvaltning

Byggebransjens våtromsnorm