Overflatematerialer – maling og belegg
Beskriver ulike typer gulvbelegg: egenskaper, legging, vedlikehold samt malingstyper
541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv 541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett 541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk 543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 573.205 Parkett. Typer og egenskaper 573.207 Laminatgolv. Typer og egenskaper 573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper 573.212 Fugefrie plastbelegg. Typer og egenskaper 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder
Fagområdet behandles også i følgende anvisninger
421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 742.241 Fasaderengjøring 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling