§ 8-2

Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

Byggdetaljer

Byggforvaltning