§ 15-5

Innvendig vanninstallasjon

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.201 Toaletter for ansatte og publikum 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner

Byggdetaljer

421.431 Lydisolering av gjennomføringer 421.510 Godt inneklima i nye boliger 527.204 Bad og andre våtrom 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 552.109 Varmtvannssentraler og varmeanlegg 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner 553.004 Dimensjonering av avløpsrør 553.008 Avløpsinstallasjoner. Rørtyper og føringsveier 553.012 Frostsikring av vannførende installasjoner 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger 553.121 Elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjestoppere 553.163 Energieffektive og vannbesparende sanitærinstallasjoner 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallsjoner 553.456 Alternative klosettanlegg

Byggforvaltning

614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 10.200 Hvordan og hvorfor man bør bruke Byggebransjens våtromsnorm (BVN) BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 20.012 Framdriftsplan for arbeid i våtrom. Eksempel BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering BVN 25.210 Tilstandsanalyse av våtrom BVN 25.211 Tilstandsanalyse av våtrom. Klassifiseringsskjema BVN 25.212 Tilstandsanalyse av våtrom. Registrerings- og vurderingsskjema BVN 25.215 Eksempler på tilstandsbeskrivelse og vurdering av baderom BVN 30.050 Bad i eksisterende trekonstruksjoner. Nybygging og ombygging BVN 30.055 Bad i underetasjer. Eksempler på golv- og veggkonstruksjoner BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag BVN 32.110 Utførelse av bindingsverksvegg. Utforming og dimensjoner BVN 32.111 Utførelse av bindingsverksvegg. Detaljer BVN 34.101 Gjennomføringer i tunge konstruksjoner. Vanntetthet og brannsikring BVN 41.210 Rør-i-rør-systemer BVN 42.105 Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran BVN 42.110 Montering av golvsluk i trebjelkelag BVN 42.112 Montering av golvsluk i tunge konstruksjoner BVN 42.410 Innbyggingssisterner for klosett BVN 43.105 Baderom med badekar - planlegging og utførelse BVN 53.010 Tetthetsprøving av membraner etter montering BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder