§ 13-3

Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Byggdetaljer

552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg