§ 13-1

Generelle krav til ventilasjon

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.330 Astma, allergi og inneklima 311.109 Klimaundersøkelser 376.110 Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 527.245 Rom med høy fuktbelastning 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.311 Ventilasjon i skoler 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning

Byggforvaltning

700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 42.210 Avløpsinstallasjoner. Prosjektering BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler