Klimaundersøkelser

Byggforskserien

Vår 2005
311.109
Sist endret 04.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 23.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.109

Klimaundersøkelser

Vår 2005

 

Fig. v

Fig. 11

Eksempel på hvordan værlagsdominerte vindforhold styres og avdempes av topografien. De framskutte kollene og åspartiene har sterke værlagspåkjenninger, mens en tilbaketrukket dal er mer skjermet og domineres av sitt eget lokalvindsystem.

 

Dette bladet omhandler lokalklima og klimaundersøkelser for kartlegging av arealer egnet for bebyggelse, for disponering av utearealer, og for vurdering av konsekvensene en eventuell utbygging vil få. Bladet behandler særlig vind- og snøforhold.

Kjennskap til vindens strømningsmønster er en forutsetning for å kunne redusere vindpåkjenningene og bedre uteklimaet i bebygde områder. Aktuelle tiltak behandles i Planløsning 311.110.

Dimensjonering av bygningskonstruksjoner og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 

Vår 2005 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn