§ 12-9

Bad og toalett

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.116 Utforming av hybler med fellesarealer 330.118 Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud 330.170 Planlegging av boliger for vanskeligstilte 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 342.205 Grunnskolebygg. Funksjoner og arealer 342.207 Grunnskolebygg. Eksempler 379.201 Toaletter for ansatte og publikum

Byggdetaljer

527.201 Badstuer i boliger 527.204 Bad og andre våtrom 527.245 Rom med høy fuktbelastning 541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper

Byggforvaltning

727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 21.110 Planløsning av baderom, toalettrom og vaskerom i boliger BVN 25.110 Vurdering av enkeltbad før delvis fornyelse eller full modernisering BVN 30.050 Bad i eksisterende trekonstruksjoner. Nybygging og ombygging BVN 31.110 Våtromsgolv på trebjelkelag BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse BVN 34.610 Malingssystemer for vegg