§ 12-17

Vindu og andre glassfelt

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 323.101 Atkomst og inngangsparti 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.501 Personheiser 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 527.231 Glassgårder i store bygg. Temperatur- og energiforhold 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 571.951 Bygningsglass 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 571.956 Sikkerhetsruter 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand