§ 9-5

Byggavfall og ombruk

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger 241.070 Avfallshåndtering i byggesaker. Planlegging og dokumentasjon

Byggdetaljer

470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i produkter til byggverk – krav og vurderinger 470.114 Byggevarer - egnethet for materialgjenvinning 470.201 Miljøindikatorer for planlegging og produksjon av bygninger 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer

Byggforvaltning

700.110 Byggskader. Oversikt 700.262 Miljøindikatorer for FDV av bygninger 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 20.051 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del II: Sanitærinstallasjoner og overflater