§ 2-3

Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag