§ 2-3

Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

321.025 Brannsikkerhet. Prosjektering, utførelse og kontroll 321.026 Brannsikkerhet. Brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll

Byggdetaljer

401.010 Dokumentasjon av at TEK17 er oppfylt. Funksjonskrav, ytelser, løsninger, utførelse og produktdokumentasjon 401.104 Standarder for bygg og anlegg. Oversikt og begreper 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper 470.102 Metodiske valg og problemstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) 470.103 Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner 517.651 Carporter og små garasjer 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 570.001 Krav til produktdokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer

Byggforvaltning

626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.010 Kvalitet i våtrom - en fellesoppgave BVN 20.011 Kvalitet i våtrom. Styrings- og kontrollskjema BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon BVN 34.321 Påstrykningsmembran – systemer og montering BVN 34.335 Foliemembran – systemer og montering BVN 34.341 Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS) – systemer og montering BVN 42.310 Avløpsinstallasjoner. Utførelse BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom BVN 60.015 Fuktregistrering og fuktmåling. Instrumenter og metoder BVN 62.401 Egenkontroll av arbeider. Bruk av BVNs sjekklister