§ 13-14

Byggfukt

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.330 Astma, allergi og inneklima

Byggdetaljer

421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag 471.111 Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst på innvendige overflater 474.511 Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse 474.531 Fuktmåling i bygninger. Instrumenter og metoder 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess 501.108 Renhold i byggeperioden 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.127 Betongvegg mot terreng 523.133 Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.207 Kompakte tak 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 525.779 Takopplett og arker i tretak 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.101 Liggende og stående trekledning 542.201 Fasadekledning av metall 542.301 Murt forblending 542.502 Utvendig kledning med plane plater 572.231 Gulvavrettingsmasser. Typer, egenskaper og utførelse 573.430 Materialdata for vanndamptransport

Byggforvaltning

725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 725.403 Etterisolering av tretak 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 30.030 Fukt og fukttransport i våtrom