§ 12-11

Balkong, terrasse og lignende

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 323.111 Svalganger i boligbygninger 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.172 Utforming av asylmottak 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger

Byggdetaljer

421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 517.521 Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering 517.522 Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning 517.551 Skjerming av uteplasser 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 523.733 Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker 525.307 Tak for biltrafikk og parkering 526.411 Utkraget trebalkong 526.413 Understøttet trebalkong 533.202 Ytterdører av tre 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer

Byggforvaltning

620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting