§ 11-9

Materialer og produkters egenskaper ved brann

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet. Uavhengig kontroll 321.030 Brannteknisk oppdeling av bygninger 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier 321.052 Brannsikkerhet og løs innredning 323.111 Svalganger i boligbygninger

Byggdetaljer

517.651 Carporter og små garasjer 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse 520.306 Brann- og seksjoneringsvegger i større bygninger 520.308 Brannmotstand for tak og yttervegger i lave bygninger 520.310 Brannspredning via fasader 520.315 Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon av bygningsdeler og byggeprodukter 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere av tre og betong 520.322 Brannmotstand for vegger av tre, mur og betong 520.323 Brannmotstand for bjelker og søyler av betong, mur og tre 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.342 Branntetting av gjennomføringer 520.380 Røykkontroll i bygninger 522.891 Etasjeskillere i massivtre 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 523.281 Påhengsvegger av glass og metall. Konstruksjoner og komponenter 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 523.283 Påhengsvegger av glass og metall. Tilslutningsdetaljer 524.305 Skillevegg mellom rekkehusboliger 525.106 Skrå tretak med kaldt loft 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk

Byggforvaltning

626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak 734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører