Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

Byggforskserien

Februar 2017
770.111
Sist endret 29.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 16.04.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

770.111

Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

Februar 2017

 

Fig. v

Vardøhus festning. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen informerer om mur- og pussmørtler til utbedring og reparasjon av eldre murbygninger. Anvisningen gir retningslinjer for valg av mørtelsammensetning, prøvetaking av eksisterende mørtler, planlegging og utførelse. Kalkmørtler er viet spesiell oppmerksomhet. Anvisningen er derfor særlig aktuell ved utbedring og reparasjon av bygninger murt opp og pusset med kalkrik mørtel. De grunnleggende prinsippene for mørtelvalg gjelder imidlertid all murbebyggelse. Det er lagt vekt på utvendige arbeider. Innvendige konstruksjoner og flater stiller ikke krav til klimabestandighet, men kravene til samvirke mellom mørtel og underlag er de samme.

 

Februar 2017 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggforvaltning
300,00 kr/mnd

Delserie Byggforvaltning

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn