§ 9-7

Kartlegging av farlig avfall og bygningsfraksjoner som må fjernes. Krav til miljøsaneringsbeskrivelse

Se forskrift og veiledning på dibk.no