§ 13-7

Lys

Se forskrift og veiledning på dibk.no

Relevante anvisninger

Planlegging

220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.115 Beregning av sol-, skygge- og horisontforhold 323.111 Svalganger i boligbygninger 324.301 Utforming av trapper 327.101 Skilting 330.112 Boligblokker – utforming og omgivelser 330.114 Utforming av leiligheter 330.172 Utforming av asylmottak 360.301 Belysning i boligen 361.105 Stue i boliger 361.121 Soverom i boliger 361.411 Kjøkken i boliger 361.501 Utforming av balkonger og terrasser i boliger 371.208 Møte- og konferanselokaler 371.209 Møterom med gode lys- og lydforhold 379.123 Belysning i glassgårder 380.010 Utendørs belysning. Planlegging

Byggdetaljer

421.510 Godt inneklima i nye boliger 421.602 Dagslys. Egenskaper og betydning 421.610 Krav til lys og belysning 421.621 Metoder for distribusjon av dagslys i bygninger 421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 472.411 Solstrålingsdata for energi- og effektberegninger 523.282 Påhengsvegger av glass og metall. Planlegging og prosjektering 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 554.105 Elinstallasjoner i boliger 554.221 Dimensjonering av belysningsanlegg 554.225 Belysning i innendørs idrettsanlegg 554.231 Dimensjonering av utendørs belysningsanlegg 554.235 Belysning av utendørs idrettsanlegg 571.954 Isolerruter. Lys- og varmetekniske egenskaper

Byggforvaltning

700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 20.050 Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon