Avgrens søket

Kilder:

222
48
111
63
17
3

SINTEF bokhandel (136)

Alt om renhold En lærebok som tar for seg alle renholdsfaglige forhold. kr 1 070,00
Etterisolering av småhus Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet. kr 399,00
Vannbåret varme i boliger Grunnlag og praktiske utførelser kr 390,00
Vis alle
752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper 552.311 Ventilasjon i skoler 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon 552.315 Ventilasjon og avfukting i svømmehaller og rom med svømmebasseng 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 552.351 Fordeling av ventilasjonsluft i rom 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 379.320 Plassbehov for føringsveier til tekniske installasjoner 536.215 Ytterveggsventiler - lydisolasjonsegenskaper 552.308 Viftestøy og energiforbruk til vifter 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.306 Støy fra ventilasjonsanlegg 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg 752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 379.310 Plassbehov og plassering av tekniske rom for ventilasjonsanlegg 550.401 Opphengssystemer for tekniske installasjoner. Dimensjonering og utførelse 701.266 Energisparende tiltak i boliger 554.022 Transformatorrom 421.510 Godt inneklima i nye boliger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold 550.501 Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr 553.456 Alternative klosettanlegg 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 421.505 Godt inneklima i yrkesbygninger 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater 342.110 Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning 220.330 Astma, allergi og inneklima 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger 700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak