Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder

Byggforskserien

Vår 2005
321.020
Sist endret 05.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

321.020

Plassering og utforming av mindre bygninger på værharde steder

Vår 2005

 

Fig. v

Fig. 11

Manglende klimatilpasning fører til uheldige konsekvenser Foto: Byggforsk

 

Bladet viser hvordan man kan utforme og plassere mindre bygninger på tomter med værhardt klima slik at klimapåkjenningene på bygningene og utearealene blir så små som mulig. Bladet behandler tiltak på egen tomt, eventuelt i samarbeid med naboer. Tiltakene som er beskrevet i bladet kan også brukes til å forbedre forholdene rundt hus i eksisterende bebyggelse.

Valg av utbyggingsområder og vernetiltak for større områder er behandlet i Planløsning 311.110. Planløsning 311.109 omtaler grunnlagsmaterialet for analyser for klimatilpassing og vernetiltak.

Dimensjonering av bygningskonstruksjonene og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 

Vår 2005 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn