Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger

Byggforskserien

November 2017
311.145
Sist endret 04.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 15.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.145

Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger

November 2017

Fig. v

Fig. 1

Kartutsnitt over marin grense i Trøndelag og Nordmøre [951]. Marin grense er markert med blått. Kart over løsmasser og marin grense for andre landsdeler og mer detaljerte kart over mindre områder kan lastes ned fra internettsiden til Norges geologiske undersøkelse.

 

Denne anvisningen omhandler skredfare i leirmasser som fins under marin grense, det vil si leire som er avsatt i saltvann. Anvisningen beskriver leirskredtyper og -årsaker, og behandler farevurdering ved planlegging av bygge- og anleggsaktivitet. Den omtaler også farevurdering og ansvar ved utløst skred og gir retningslinjer for kommunenes beredskapsplanlegging med tanke på leirskred.

Anvisningen er skrevet for tiltakshavere, entreprenører, reguleringsmyndigheter og andre med ansvar for sikkerheten til personer som bor, arbeider eller ferdes i skredutsatte områder.

Planlegging 311.146 Leirskred. Sikringstiltak beskriver aktuelle sikringstiltak for å begrense en konstatert skredfare og hvordan man forholder seg til et allerede utløst skred.

November 2017 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn