Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

Byggforskserien

November 2010
520.308
Sist endret 06.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 27.10.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.308

Yttervegger og tak i trehus med 30 minutters brannmotstand

November 2010

 

Fig. v

 

Denne anvisningen viser utførelse av yttervegger og tak med 30 minutters brannmotstand i småhus av tre. Det er krav om 30 minutters brannmotstand for bygning med mønehøyde under 9,0 m og som ligger med mindre enn 8,0 m avstand til bygning i annen bruksenhet, for eksempel frittliggende eller sammenkjedede eneboliger eller rekkehus.

Når bygninger med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m har mindre innbyrdes avstand enn 8,0 m, må bygningene skilles med brannvegg, se Byggdetaljer 520.305.

 

November 2010 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
kr 1 156,67 pr. mnd.

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
kr 605,83 pr. mnd.

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 310,00

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 294,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Er du allerede abonnent?   Logg inn