Avgrens søket

Kilder:

409
70
213
126
23
1

SINTEF bokhandel (510)

Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge kr 1 070,00
Fukt i bygninger Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima. kr 599,00
Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet kr 549,00
Vis alle

SINTEF Certification (24)

Norgesvinduet - vinduer og vindusdører Vinduer og dører med karm og ramme i tre uten eller med aluminiumskledning
Natre vinduer og vindusdører Vinduer og dører med karm og ramme i tre
Vis alle
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 533.132 Vinduer av tre 523.721 Innsetting av ytterdører 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 533.109 Lydisolerende egenskaper for vinduer 524.721 Innsetting av innvendige tredører 533.153 Vinduer av PVC 533.151 Vinduer av aluminium 723.638 Utskifting av vinduer 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer i boliger 571.957 Vinduer og glassvegger med brannmotstand 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 472.861 Kuldebroverdier. Vindu i betongvegg 472.801 Kuldebroverdier. Vindu i bindingsverksvegg av tre 472.871 Kuldebroverdier. Vindu i vegg av lettklinkerblokker med isolasjon 533.202 Ytterdører av tre 533.163 Solskjerming. Typer og hensyn ved valg 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 534.141 Lydisolasjonsegenskaper til dører 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper 525.775 Overlyselementer på kompakte tak 571.953 Isolerruter. Typer og konstruksjoner 523.254 Utfyllende bindingsverk 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 571.951 Bygningsglass 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 523.231 Skallmurvegger 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger 542.301 Murt forblending 523.285 Lette sandwichelementer i yttervegger og tak 523.291 Bygninger med laftede vegger 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 520.415 Beslag mot nedbør 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende 472.001 Kuldebroer. Typer, konsekvenser og bruk av normalisert kuldebroverdi 700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 523.255 Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering og tetting 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 523.611 Betongelementer i fasader